Recep KONOKMAN


1972 yılında Ankara Çubuk’ta doğan Recep KONOKMAN, lisans eğitimini 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünde tamamlamış, ardından 1996-2000 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığında İstanbul ve Muş illerinde öğretmen olarak görev yapmış, 1999 yılında Maliye Bakanlığı tarafından ÖSYM’ne yaptırılan mesleki seçme sınavlarını ve Maliye Bakanlığınca yapılan yazılı giriş ve mülakat sınavlarını kazanarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak göreve başlamış, 2003 yılında yeterlik sınavını başarı ile vererek Vergi Denetmeni olarak göreve başlayarak 2008 yılına kadar vergi incelemesi, teftiş ve denetim görevlerinde bulunmuştur. 2008 yılında EGO Genel Müdürlüğüne 5018 Sayılı Kanun kapsamında İç Denetçi olarak naklen atanmış olup, 2009-2019 yılları arasında İç Denetim Birim Başkanı olarak görev yapmıştır. 2009 yılında TODAİE tarafından açılan ve ÖSYM’ne yaptırılan Kamu Yönetimi Yüksek Lisans giriş sınavını ve TODAİE tarafından yapılan mülakat sınavını kazanmış ve derslerini başarı ile vermiştir. Daha önce Milli Güvenlik Kurulunca verilmekte iken sonraları TODAİE tarafından kamu yöneticilerine verilen Kamu Diplomasisi Eğitim Programına çağrılmış ve 52. Dönem Kamu Diplomasisi Kursunu başarı ile tamamlayarak katılım sertifikası almıştır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Ruhsatı sahibi olan KONOKMAN halen EGO Genel Müdürlüğünde iç denetçi olarak görev yapmaktadır. KONOKMAN’ın Memur Suçları ve Soruşturma Usulleri konusunda 2002 yılında yayımlanmış kitabı ve kamu yönetimi konularında ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. 

Scroll to Top