Haydar GEZER


1978 yılında Ankara’da doğan Haydar GEZER, İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra lisans eğitimini 2002 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü’nde tamamlamıştır. 2013 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 2020 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde Doktora eğitimine başlamış ve tez hazırlama sürecinde eğitimine devam etmektedir.

ÖSYM tarafından yapılan mesleki seçme sınavları ve Maliye Bakanlığınca yapılan yazılı giriş ve mülakat sınavlarını kazanarak 2008 yılında Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğünde Gelir Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Ardından ÖSYM tarafından yapılan mesleki seçme sınavları ve Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı mülakat sınavlarını kazanarak 2009 Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığında Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Maliye Bakanlığının yaptığı yeterlilik sınavı sonucunda 2012 yılında Mali Hizmetler Uzmanı olarak atanmıştır. 2014 yılı aralık ayında ise Giresun Üniversitesine iç denetçi olarak atanmıştır.

15.10.2019 tarihinde EGO Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanı olarak atanmış ve halen İç Denetim Birim Başkanı olarak görev yapmaktadır. Gezer’in Mahalli İdarelerde Bütçe Hazırlama Teknikleri konusunda 2012 yılında Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzmanlığı araştırma raporu ve Tıp Doktorlarının Depresyon Düzeyleri ile Kişilik Özellikleri ve Çalışma Koşulları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi konusunda 2013 yılında yayımlanmış yüksek lisans tezi bulunmaktadır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü Denetleme Kurulu üyesi olarak göreve başlamış ve halen görevine devam etmektedir.

Scroll to Top